Nahoru

Aktuality

Zajímavý nález Ústavního soudu ohledně výše skutečné škody u dopravních nehod

4.5.2017

Ústavní soud ČR ve svém nálezu sp. zn. II ÚS 795/16 ze dne 27.4.2017 vyhověl ústavní stížnosti, která se týkala žaloby stěžovatelky domáhající se náhrady škody způsobené poškozením vozidla po dopravní nehodě, a to včetně rozdílu mezi tržní cenou vozidla před poškozením a po provedené opravě. Stěžovatelka vycházela z právního názoru, že i předmětný rozdíl mezi cenami představuje škodu ve smyslu § 442 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. (starý občanský zákoník účinný do 31.12.2013). Obecné soudy, včetně Nejvyššího soudu, však zastávaly právní názor odlišný, tj. že se lze domáhat pouze nákladů na provedení opravy poškozeného vozidla a nikoliv už výše zmiňované škody (rozdílu mezi tržní cenou vozidla před poškozením a po provedené opravě).

Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je důvodná, přičemž v rámci nálezu byl zdůrazněn princip úplného odškodnění.

Pokud už totiž dojde k poškození věci, mělo by dojít k obnovení její hodnoty anebo v jejím nahrazení v penězích ve všech podstatných ohledech, tj. i uhrazením výše zmiňovaného rozdílu mezi tržní cenou vozidla před poškozením a po provedené opravě. V opačném případě (jsou-li nahrazeny jen náklady na opravu) nepřináší vlastníku věc již stejný užitek jako před poškozením věci a tím je omezeno právo vlastníka s věcí nakládat právem chráněným způsobem ve stejném  rozsahu a za stejných podmínek jako před poškozením věci.  Zároveň však mají soudy vždy zohlednit konkrétní okolnosti případu a chránit i škůdce před neúměrně vysokou náhradou (např. příliš drahá či neefektivní oprava apod.).

Věc se tak vrací ke Krajskému soudu v Hradci Králové, který bude v rámci dalšího rozhodování ve věci vázán právním názorem Ústavního soudu.

Text nálezu ÚS je dostupný zde.

 

 

 

 

Kmoch Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem Bělohorská 70, 169 00 Praha 6


zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka: 287763, IČO: 06718841 DIČ: CZ06718841


t: +420 725 859 456 e: ondrej@kmoch.legal

JUDr. Ondřej Kmoch - Advokát

© Copyright Kmoch Legal, advokátní kancelář, s.r.o. - všechna práva vyhrazena