Nahoru

Jak založit s.r.o.?

V dnešní době není podle mého založení s.r.o. zas tak složité, což je to dáno mj. i tím, že některé věci se oproti dřívějším postupům zjednodušily a také koneckonců i dostupností užitečných informací.  A i když občas slyším, že to není úplně jednoduché a že to zabere spousty času, zvládnout to zcela jistě lze. Pojďme si stručně říct, co je potřeba a co nás čeká, když už se rozhodneme založit s.r.o. V prvé řadě si rozdělíme celý proces na dva kroky, a to na 1) založení s.r.o. a 2) vznik s.r.o.

V rámci prvního kroku (založení s.r.o.) je potřeba u notáře podepsat společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu (bude-li jen jeden společník). Pro tento krok je potřeba si připravit zejména název firmy, sídlo firmy, předmět podnikání, jméno jednatele/jednatelů/společníka/společníků a určení výše základního kapitálu (základní kapitál v současné době může být i 1 Kč) a výše jeho splacení. Pokud jde o obsah společenské smlouvy (zakladatelské listiny), notáři mají k dispozici své vzorové dokumenty, nicméně je vhodné se zamyslet, zda nebudete chtít některé věci upravit odlišně (typicky hlasování na valné hromadě, převoditelnost podílů, dědění podílů apod.).

Druhý krok (vznik s.r.o.) je dokončen v okamžiku, kdy je s.r.o. zapsáno do příslušného obchodního rejstříku (OR). Zápis s.r.o. do OR je v dnešní době také mnohem jednodušší, protože ho mohou provést i notáři (ten notář, u kterého byl proveden 1. krok, tj. založení s.r.o.). Nadále také existuje původně pouze jediná možná varianta a to vznik s.r.o. na základě podání návrhu na zápis s.r.o. do příslušného rejstříku soudem. Nicméně tuto původní variantu moc nedoporučuji, je zbytečně náročnější, jak časově, tak rovněž i finančně. Pro to, aby notář mohl s.r.o. zapsat do OR, je potřeba pro něj mít připraveny zejména následující listiny:

  • notářský zápis týkající se založení s.r.o.;
  • výpis z rejstříku trestů jednatele/jednatelů;
  • čestné prohlášení jednatele (úředně ověřený podpis);
  • souhlas vlastníka s umístěním sídla (úředně ověřený podpis) + příslušné LV;
  • prohlášení správce vkladu;
  • potvrzení banky o složení základního kapitálu; a
  • výpis z živnostenského rejstříku.

Pokud jsou všechny listiny notáři v pořádku předloženy (včetně zaplacení příslušného kolku), notář v podstatě na počkání provede zápis společnosti do OR a od notáře člověk odchází již s výpisem z OR svého s.r.o. (doby, kdy bylo potřeba čekat až 5 pracovních dní, než bylo s.r.o. zapsáno do OR, jsou tak naštěstí pryč). Poté už lze dojít např. do banky, kde Vám blokovaný základní kapitál uvolní na běžný účet. Pokud jde o datovou schránku (s.r.o. ji mají povinně), jednateli by měly být doručeny přístupové údaje. Zároveň je potřeba nezapomenout také zajít na Finanční úřad, kde přihlásíme s.r.o. k daním a můžeme se směle vrhnout do zamýšleného podnikání se svým s.r.o.

Z výše uvedeného stručného přehledu je zřejmé, že založení s.r.o. není zas tak složitou záležitostí, nicméně pokud se tomu chcete vyhnout a ušetřit zejména svůj čas, naše kancelář poskytuje pro své klienty plnou právní asistenci se založením s.r.o., a to včetně spolupráce s notářskou kanceláří.

 

 

 

Kmoch Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem Bělohorská 70, 169 00 Praha 6


zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka: 287763, IČO: 06718841 DIČ: CZ06718841


t: +420 725 859 456 e: ondrej@kmoch.legal ID DS: u5txsfb

JUDr. Ondřej Kmoch - Advokát

© Copyright Kmoch Legal, advokátní kancelář, s.r.o. - všechna práva vyhrazena