Nahoru

Aktuality

Eshopy a EET

13.2.2017

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) zohlednilo v rámci EET některé aspekty online platebních metod, na které eshopy upozorňovaly. Níže pár poznámek k tomu, co eshopy od 1. 3. 2017 čeká.

Okamžik uskutečnění evidované tržby

V listopadu 2016 to vypadalo, že pro eshopy svitla naděje úplné výjimky z EET. K tomu nakonec nedošlo, nicméně alespoň došlo ze strany GFŘ k úpravě zohledňující aspekty online platebních metod.

Hlavní problém byl především v tom, že zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“) obsahuje zákonný požadavek na evidenci tržeb nejpozději při uskutečnění evidované tržby (§ 18 ZoET). Nicméně platební brány eshopům často neposkytují notifikace o provedené platbě ihned, ale s časovým odstupem, a to v řádech, který je neslučitelný s právě uvedenou zákonnou povinností týkající se okamžiku evidování příslušné tržby.

GFŘ vydalo 3. 2. 2017 na svých internetových stránkách stanovisko k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu. Z tohoto stanoviska zejména vyplývá, že u platebních operací uskutečňovaných prostřednictvím internetu bez osobního styku poplatníka se zákazníkem:

– odešle poplatník datovou zprávu do EET nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu zákazníka a jejímu odeslání poplatníkovi;

– pokud však dojde k odeslání zboží zákazníkovi ještě před ověřením platby, musí poplatník odeslat příslušné údaje do EET nejpozději v okamžiku expedice zboží (tím se rozumí okamžik vypravení zásilky zboží poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě).

Poplatník může zaevidovat platbu i dříve, např. v momentě přijetí objednávky. Pokud by v takovém případě nedošlo k zaplacení, bude provedeno storno původně zaevidované tržby.

Účtenka k evidované tržbě v rámci EET

Okamžik, kdy je poplatní povinen odeslat příslušné údaje do EET, platí i pro vystavení účtenky zákazníkovi k evidované tržbě.

To, jakou formou, bude příslušná účtenka z EET zákazníkovi poskytována, je primárně na každém podnikateli (poplatníkovi). Lze zmínit např. elektronickou formu, a to zasláním na email zákazníka či její nahrání do uživatelského účtu zákazníka nebo např. její vytištění a vložení k zasílanému zboží. Proto k zvolenému řešení bude vhodné, aby podnikatelé podle toho upravili své obchodní podmínky vztahující se k eshopu.

Závěrem k účtence je potřeba dodat, že účtenka EET a klasický doklad o zaplacení zboží není jedno a to samé, protože náležitosti těchto dokladů nejsou totožné. Proto je na každém podnikateli, zda se např. vydá cestou jedné „superúčtenky“, která bude obsahovat vše potřebné či se vydá cestou dvou dokladů (účtenek).

Evidence tržeb eshopů již od 1. 3. 2017

Protože povinnost evidovat tržby v rámci EET u eshopů, resp. většiny v segmentu maloobchod a velkoobchod, začíná od 1. 3. 2017 podnikatelé by, pokud tak již neučinili, přistoupit k následujícímu:

získání autentizačních údajů k EET (na základě žádosti, kterou lze podat osobně na územních pracovištích EU nebo elektronicky na stránkách Daňového portálu a to prostřednictvím EPO formuláře;

oznamovací povinnost poplatníka vůči správci daně (povinnost nahlásit všechny provozovny, v nichž se přijímají evidované tržby a to včetně internetových stránek, prostřednictvím kterých se evidované tržby rovněž přijímají; údaji o provozovnách se rozumí i údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží či služby);

informační povinnost vůči zákazníkům (spočívá v umístění příslušného informačního oznámení). Obsahem informačního oznámení je dle § 25 odst. 2 ZoET text ve zněníPodle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.“ nebo text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.“.

Povinnost vyvěsit (oznámit) příslušný text se týká nejenom kamenné prodejny (provozovny), ale pokud se evidované tržby za zboží či služby uskutečňují prostřednictvím internetu, je potřeba oznámení umístit i tam. ZoET přímo neřeší formu oznámení (např. velkost písma, barvu apod.), nicméně vždy je potřeba, aby z pozice zákazníka byla taková oznámení vždy čitelná a viditelná.

Kmoch Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem Bělohorská 70, 169 00 Praha 6


zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka: 287763, IČO: 06718841 DIČ: CZ06718841


t: +420 725 859 456 e: ondrej@kmoch.legal

JUDr. Ondřej Kmoch - Advokát

© Copyright Kmoch Legal, advokátní kancelář, s.r.o. - všechna práva vyhrazena