Nahoru
JUDr. Ondřej Kmoch - Advokát

JUDr. Ondřej Kmoch advokát

Představení kanceláře

Každý by se měl věnovat tomu, čemu rozumí. To bezesporu platí i o právu.
Dovolte nám, abychom Vám pomohli na cestě právním světem již od počátku řešení Vaší situace.
Čím dříve společně začneme, tím lépe bude možné právní podporu poskytnout a předejít tak více případným potencionálním právním rizikům.


Kdo jsme?

Jsme advokátní kancelář poskytující právní služby v digitálním věku.

Základem je vysoká KVALITA poskytovaných právních služeb, která vyžaduje INDIVIDUÁLNÍ a FLEXIBILNÍ přístup advokátní kanceláře ke každému klientovi. Cílem poskytovaných právních služeb je především EFEKTIVITA hledaného řešení, které splňuje ZADÁNÍ klientů a pomáhá tak k jejich SPOKOJENOSTI a v BUDOVÁNÍ dlouhodobého vztahu s nimi.


Co nabízíme?

Kmoch Legal, advokátní kancelář, s.r.o., poskytuje právní služby zejména v oblastech práva závazkového (smluvního), práva informačních technologií, internetového práva, práva duševního vlastnictví, práva korporátního, práva nemovitostí a v právních oblastech souvisejících (zejména právo občanské, ochrana osobních údajů, pracovně – právní otázky apod.).

Dále také nabízíme přednášení či školení zaměřené na praktické potřeby našich klientů v příslušné oblasti práva.


Naše odměna?

Klientům ve většině případů nabízíme celkovou cenu (CAP) za požadované právní služby, kdy tato celková cena je s klientem dohodnuta předem. Pokud, s ohledem na požadované zadání, nejde celková cena předem odhadnout, hodinová sazba u běžné agendy začíná zpravidla na částce 2.500,- Kč + DPH za 1 hodinu právních služeb. Také svým klientům nabízíme měsíční paušál, v rámci kterého zajišťujeme komplexní právní servis dle požadavků našich klientů.

Naše služby

Smluvní právo

Potřebujete připravit smlouvu, která bude optimálním způsobem řešit Vaše požadavky a potřeby v rámci Vašeho podnikání? Nebo jste naopak od obchodního partnera obdrželi návrh smlouvy a chcete ověřit, zda tento optimálním způsobem tyto Vaše požadavky a potřeby řeší? Nebo řešíte jinou situaci, v rámci které je potřeba připravit odpovídající smluvní dokumentaci?

Pomůžeme Vám najít vhodné řešení v rámci právního poradenství v oblasti PRÁVA SMLUVNÍHO.


Právo informačních technologií

Potřebujete smluvně řešit dodávku a implementaci informačního systému a služby v rámci jeho provozu? Nebo potřebujete smluvně řešit outsourcing IT služeb či cloudové služby? Nebo řešíte právní otázky spojené s elektronickou komunikací, kybernetickou bezpečností, IoT apod.?

Pomůžeme Vám najít vhodné řešení v rámci právního poradenství v oblasti PRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ.


Internetové právo

Podnikáte i prostřednictvím internetu a potřebujete nastavit obchodní podmínky Vašeho e-shopu či Vaší on-line SW aplikace? Nebo připravujete pro své zákazníky marketingové soutěže a chcete nastavit jejich pravidla? Nebo řešíte otázky související se zpracováním osobních údajů či jiné právní otázky související s e-commerce?

Pomůžeme Vám najít vhodné řešení v rámci právního poradenství v oblasti INTERNETOVÉHO PRÁVA.


Právo duševního vlastnictví

Vytváříte autorské dílo (zejména software) a chcete ochránit práva k němu či chcete dostatečně upravit jeho následné užívání? Podnikáte se software, které Vám vytváří Vaši zaměstnanci a potřebujete ošetřit jeho vytvoření a následné užití? Byla Vám předložena licenční smlouva k software, který potřebujete využívat? Nebo chcete ochránit jakékoliv jiné duševní vlastnictví, případně potřebujete získat odpovídající oprávnění k jeho užití?

Pomůžeme Vám najít vhodné řešení v rámci právního poradenství v oblasti PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.


Právo korporátní

Potřebujete založit např. s.r.o. nebo a.s. či provést změnu v takové společnosti (např. změna v osobě statutárního orgánu, sídla, apod.)? Potřebujete zorganizovat valnou hromadu obchodní korporace nebo řešíte jiné otázky spojené s obchodní korporací (např. smlouvy o výkonu funkce) či s účastí osob na ní (např. převod obchodního podílu)?

Pomůžeme Vám najít vhodné řešení v rámci právního poradenství v oblasti PRÁVA KORPORÁTNÍHO.


Právo nemovitostí

Uvažujete o prodeji či koupi nemovitosti nebo potřebujete Vaši nemovitost pronajmout či naopak hledáte nemovitost k pronajmutí (včetně např. kancelářských prostor)? Nebo hledáte jinou právní podporu v oblasti práva nemovitostí (např. darování nemovitosti, zřízení věcného břemene apod.)?

Pomůžeme Vám najít vhodné řešení v rámci právního poradenství v oblasti PRÁVA NEMOVITOSTÍ.


Přednášky a semináře

Uvažujete o pořádání přednášky či o školení na aktuální právní téma či máte zájem o sdělení praktických zkušeností z té či oné oblasti práva?

Jsme tu i pro Vás v rámci naší PŘEDNÁŠKOVÉ a SEMINÁRNÍ ČINNOSTI, ať už prostřednictvím předpřipravených aktuálních právních témat či těch uzpůsobených na míru dle Vašich potřeb.

Můj profil

JUDr. Ondřej Kmoch - Advokát
JUDr. Ondřej Kmoch advokát

Představení

V roce 2004 Ondřej absolvoval právnickou fakultu UK v Praze, kde rovněž úspěšně složil i státní rigorózní zkoušku a získal titul JUDr. (téma rigorózní práce: Počítačový program jako zaměstnanecké dílo a jeho specifika). Během své praxe Ondřej rozšířil své zkušenosti i absolvováním právních kurzů zaměřených na anglo – americký systém práva na Institute for U.S. Law, ve Washingtonu D.C.

Po celou dobu své dosavadní praxe Ondřej působí v advokacii, kde kromě poskytování právních služeb klientům ze soukromého i veřejného sektoru, také přednáší a publikuje články na aktuální právní problematiku (zejména v oblastech své specializace).

Praxe

V rámci své koncipientské praxe Ondřej pracoval v advokátní kanceláři Radvan & Co. v Praze, kde se věnoval generální praxi, zejména pak poskytoval právní služby v oblastech práva občanského, obchodního a korporátního, práva duševního vlastnictví a práva nemovitostí.

Po složení advokátních zkoušek v roce 2008 Ondřej spolupracoval jako advokát s advokátní kanceláří PRK Partners s.r.o., kde získal významné zkušenosti z rozsáhlých projektů v oblastech obchodního a všeobecného korporátního práva, práva informačních technologií a práva duševního vlastnictví, fúzí a akvizic a bankovnictví a financí.

Poté více než 7 let spolupracoval s advokátní kanceláří MT Legal s.r.o., kde se primárně věnoval právu IT/ICT, právu autorskému se zaměřením na IT/ICT, právu závazkovému (smluvnímu), právu obchodnímu a právu korporátnímu. V rámci MT Legal vedl tým práva IT/ICT, který se podílel na celé řadě významných IT projektů v České republice v oblasti e-Governmentu (v součtu dosahujících hodnot v desítkách miliard Kč) a který současně za roky 2013 až 2016 přinesl MT Legal opakovaně ocenění v rámci soutěže Právnická firma roku jako doporučovaná advokátní kancelář v oblasti práva IT.

Od roku 2018 Ondřej poskytuje právní služby v rámci společnosti Kmoch Legal, advokátní kancelář, s.r.o. (dříve jako JUDr. Ondřej Kmoch, advokát), která poskytuje právní služby klientům ze soukromého i veřejného sektoru v češtině a angličtině a která vychází  zejména z více než 13 leté praxe Ondřeje v advokacii.

Specializace

Ondřej se v rámci Kmoch Legal, advokátní kancelář, s.r.o., specializuje zejména na právo závazkové (smlouvy všech typů), právo informačních technologií (smlouvy v IT/ICT, kybernetická bezpečnost, IoT apod.), internetové právo (e-commerce, marketingové aktivity na internetu apod.), dále na právo duševního vlastnictví se zaměřením primárně na IT/ICT (autorská práva k SW, licence apod.), právo korporační a právo nemovitostí.

V rámci právě uvedených oblastí Ondřej čerpá ze svých mnohaletých zkušeností a poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství, které rovněž zahrnuje i poskytování právních služeb v právních oblastech souvisejících (např. právo občanské, ochrana dat, pracovně – právní otázky apod.).

Poslední aktuality

Blog

 • Slunce bude dále vycházet i po nástupu GDPR

  25.5.2018

  25.5.2018 začalo v rámci celé EU platit nařízení GDPR, nebo-li obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Zaznívalo toho z různých stran mnoho, ale přichází skutečně něco úplně nového a převratného, co tady ještě nikdy nebylo nebo ne?

 • Nebojte se ozvat, když se Vám něco nelíbí

  3.2.2017

  Nebát se ozvat je základní pravidlo, když se mi něco nelíbí a je mnohem lepší, než se vůbec neozvat, tu či onu službu nějak pomlouvat a ještě být kvůli tomu naštvaný.

 • Jak založit s.r.o.?

  23.1.2017

  V dnešní době není podle mého založení s.r.o. zas tak složité, což je to dáno mj. i tím, že některé věci se oproti dřívějším postupům zjednodušily a také koneckonců i dostupností užitečných informací.

Kmoch Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem Drtinova 557/8, 150 00 Praha 5


zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka: 287763, IČO: 06718841 DIČ: CZ06718841


t: +420 725 859 456 e: ondrej@kmoch.legal ID DS: u5txsfb

JUDr. Ondřej Kmoch - Advokát

© Copyright Kmoch Legal, advokátní kancelář, s.r.o. - všechna práva vyhrazena