Nahoru

I v roce 2019 budou v Olomouci pokračovat semináře týkající se problematiky zadlužování

Na Krajském úřadě v Olomouci se dne 30.1.2019 konal další intenzivní seminář Ondřeje Kmocha týkající se problematiky zadlužování. Oproti prvnímu modulu byl s účastníky převážně z řad občanských poraden a úřadů poskytujících sociální služby diskutován legislativní rámec problematiky zadlužování. Došlo zejména na relevantní instituty upravené v občanském zákoníku, zákonu o spotřebitelském úvěru, občanském soudním řádu a exekučním řádu, které souvisí s problematikou zadlužování, přičemž byly okrajově zmíněny i některé týkající se přestupků a trestných činů. Opět byly diskutovány i praktické poznatky, se kterými se posluchači v rámci své činnosti setkávají, přičemž hlavním cílem těchto seminářů je především to, aby posluchači zde nabité znalosti mohli předávat dále svým klientům a pomoci jim tak řešit případné životní situace související se zadlužením.

Kmoch Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem Bělohorská 70, 169 00 Praha 6


zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka: 287763, IČO: 06718841 DIČ: CZ06718841


t: +420 725 859 456 e: ondrej@kmoch.legal ID DS: u5txsfb

JUDr. Ondřej Kmoch - Advokát

© Copyright Kmoch Legal, advokátní kancelář, s.r.o. - všechna práva vyhrazena