Nahoru

Slunce bude dále vycházet i po nástupu GDPR

Odpověď je, že nikoliv. Převážná většina toho, co GDPR přináší, tady existovala už před příchodem GDPR a tedy by to pro většinu subjektů nemělo být zas tak nic nového. Akorát otázkám souvisejícím s ochranou osobních údajů nebyla množná přikládána důležitost, ač by si minimálně nějakou zasloužila. Nenechte se tedy zastrašit tím, že přichází něco zcela nového, že to za vás kdejaký poradce celé vyřeší či že to za vás dokonce vyřeší nějaký SW nástroj. Ale berte GDPR jako určitou příležitost k tomu udělat si „pořádek“ v tom, k jakému zpracování osobních údajů u vás dochází a podle toho přijměte i příslušná opatření k zajištění souladu s GDPR. Zdaleka neplatí, že se GDPR dotkne všech subjektů stejně a je určitě pravda i to, že kdo ochranu osobních údajů řešil před příchodem GDPR bude mít měně práce než ten, který tuto oblast neřešil vůbec.

A jinak GDPR není primárně o právnících, ale je to o zodpovědném přístupu těch, kteří chtějí nakládat s našimi osobními údaji. Ať už je to v rovině toho, že nám dopředu dají vědět, jakým způsobem s nimi chtějí nakládat, v některých případech i o tom, že se budeme moci rozhodnout, zda vůbec chceme, aby s nimi takto bylo nakládáno nebo v tom, že naše osobní údaje dostatečně chrání, případně i v tom, že nám umožní výkon práv ve vztahu k osobním údajům. Tedy je to hlavně o manažerském a procesním nastavení fungování každého subjektu, který chce nakládat s našimi osobními údaji, aby si uvědomil, že žijeme v době, kdy jsou osobní údaje velmi cennou komoditou, že jde o osobní údaje někoho jiného a podle toho by s nimi měl i zacházet.

 

 

 

Kmoch Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem Drtinova 557/8, 150 00 Praha 5


zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka: 287763, IČO: 06718841 DIČ: CZ06718841


t: +420 725 859 456 e: ondrej@kmoch.legal ID DS: u5txsfb

JUDr. Ondřej Kmoch - Advokát

© Copyright Kmoch Legal, advokátní kancelář, s.r.o. - všechna práva vyhrazena